• Course Code:  TF19-FCOWB-02-03.1mk

 • Term:  Self paced

 • Open for Enrollment

 • Self-paced

 • Course Author(s)
  Александар Бировљев
E payment 1

Решенија за електронски плаќања

Self paced

 • Circles
  Thomson Foundation
  Instructor

Description

Пред вас не е обичен курс, туку ризница на практични искуства, кои ќе Ви помогнат да не застанете на креираниот бизнис модел, туку да го наплатите својот труд, бидејќи Вие бизнисот сте го почнале со намера да ги продавате своите содржини, своите услуги или своите стоки и да заработите пари. Може да слушнете искуства од прва рака, за тоа како електронските плаќања станаа индустрија сама за себе и како тие ја преобликуваа електронската трговија (ecommerce), во последните 10 години.

 

Порано или подоцна, сигурно сте се запрашале дали е потребно да се најдете на интернет. Веќе петнаесет години наназад, се вели дека оној што не е на интернет, сериозно задоцнил. Но, сигурно се прашувате дали вашите стоки или услуги ќе можат и како ќе можат да се продаваат преку интернет. Дали треба да направите веб-страница? Дали и како можете на постоечката  веб-страница, да имплементирате некој од моделите на плаќање? Постојат бројни прашања, кои веројатно, ако веќе не сте си ги поставиле, ќе си ги поставите порано или подоцна.

 

Кому му е наменет овој курс? Бидејќи за содржината веќе се зборува, медиумите се тие што, на прво место, треба да поминат низ овој курс. Меѓутоа, курсот е наменет и за сите други компании, мали, средни и големи. Искуството покажува дека компаниите, од различни нивоа и големини, каде ги вклучуваме и медиумите, си ги поставуваат истите прашања.

 

Кои се тие прашања?

 

- Колку чини веб-продавница, ако веќе поседувам веб-страница?

- Кои компетенции и ресурси ми се потребни за веб-продавница?

- Како се преговара со банките и другите финансиски институции? Бидејќи договарањето на услугата за плаќање на веб-продавниците преку банките и другите финансиски институции и натаму е табу тема, иако поминаа повеќе од 10 години забележителен развој на е-трговијата во регионот.

- Кои се соодветните начини на плаќање за мојот модел на монетизација?

- Дали постојат функционалности во платните системи кои можат да придонесат за мојот деловен модел?

- Каде тука се вклопуваат програмирањето, хостингот, логистиката?

- Како ќе знам дали постапувам правилно и дали бизнисот работи?

 

Она што ќе го поминеме на овој курс не се детали поврзани со маркетингот, стратегијата, логистичките договори итн. Важно е дека по основното прашање што сте си го поставиле - како јас можам да продавам преку интернет и кои начини на плаќање да ги користам, ќе се најдете во реалната ситуација - каде и како сето тоа функционира.

 

Овој курс ќе се занимава со следната тематика - како на Вашата постоечка или нова веб-страница да продадете услуга, стока, што и да сте замислиле, какви и да се Вашите содржини, и тоа да го наплатите и да користите соодветни начини на плаќање, со посебен фокус на тоа како да ги договорите  и да ги имплементирате тие методи на плаќање.

 

Секој дел од курсот содржи кратка видеосодржина, а најинтересните теми содржат и придружен текст, практични примери, како и интересни прашалници.

 

Структурата на курсот вклучува:

Дел 1: Вовед - Краток опис на курсот и запознавање со авторот.

Дел 2: Концепт на деловниот (бизнис) модел.

Дел 3: Воведување на методи на плаќање (предуслови и претпоставки).

Дел 4: Помош и поддршка за време на деловниот потфат.

Дел 5: Концепт за воведување на методи на плаќање од техничка и деловна гледна точка.

Дел 6: Имплементација на методите на плаќање

 

За да го завршите курсот, ќе ви требаат 4 часа работа, кои можете да ги распоредите во неколку сесии.

 

Овој онлајн курс е изработен во рамки на проектот “Media for All”, финансиран од страна на Канцеларијата за надворешни работи, Комонвелт и Развој (FCDO) и изготвен од конзорциум на организации предводени од Британскиот совет, во партнерство со Балканската мрежа за истражувачко новинарство (БИРН), INTRAC и Фондацијата Томсон (ТФ). Целта на проектот е да се развие и зајакне уредничката независност и деловното работење на медиумите низ шест земји од Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија) преку обезбедување грантови и техничка помош.

×
One Last Thing!

Check your email inbox and click on the email verification link we just sent you.

If it doesn’t reach your inbox in a few moments, it might be in your spam folder. Don’t forget to add our email address to your contacts if it did end up in spam! That’ll make sure it doesn’t happen again.

As soon as you’ve verified your email, you’ll be able to continue.


Continue

×

Confirm Payment

Payment Unavailable. Try again later.

Решенија за електронски плаќања

Free


Credit Card
PayPal